26.10.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

תובנות ומחקרים נלווים

אודות
תובנות ומחקרים נלווים
האסטוארים של נחלי החוף בישראל
עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר
פריצות של שרטון החול בשפך אסטואר אלכסנדר והשפעתם על ריכוזי החמצן
ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר
ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר
ניסוי פתיחת השרטון בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית
תובנות וממצאים
מחולל גרפים
נתונים
המחקר בתקשורת
חדשות הפרויקט
צור קשר

האסטוארים של נחלי החוף בישראל

 צוות המחקר הפיק חוברת המציגה המלצות לניטור וניהול של האסטוארים של נחלי החוף בישראל. החוברת הופקה על סמך תובנות ומסקנות מהמחקר הרב שנתי שערכנו בנחלים אלכסנדר ותנינים.

מבנה החוברת הוא כזה שמציג ומסביר את גורמי העקה העיקריים שהתגלו ומציע שיטות דיגום שיאפשרו ביצוע של מחקר דומה באסטוארים נוספים.

ניתן להוריד את החוברת בקישור זה.

אנחנו מקווים שהחוברת תעזור בשיקום עתידי של האסטוארים בישראל!

created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520