24.09.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

תובנות ומחקרים נלווים

אודות
תובנות ומחקרים נלווים
האסטוארים של נחלי החוף בישראל
עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר
פריצות של שרטון החול בשפך אסטואר אלכסנדר והשפעתם על ריכוזי החמצן
ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר
ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר
ניסוי פתיחת השרטון בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית
תובנות וממצאים
מחולל גרפים
נתונים
המחקר בתקשורת
חדשות הפרויקט
צור קשר

ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר

מיקרו-אסטוארים הינם גופי מים אשר שטחם הכולל אינו עולה על קילומטר מרובע הנפוצים באזורים ים תיכוניים. כתוצאה מגודלם המצומצם, מערכות אקולוגיות חשובות אלו רגישות במיוחד להשפעתם של מזהמים כימיים בדגש על תרופות. בגלל תנאי הזרימה המשתנים של זרימת בסיס מעורבבת עם קולחים ואירועי זרימה שיטפוניים העשויים לנקז תרופות מאזורים עירוניים וחקלאיים נרחבים, העשויים להוביל לכך שהאסטוארים יתקשו לספק שירותי מערכת אקולוגיים וחברתיים. לכן התבצעה במסגרת מחקר אסטואר אלכסנדר אנליזה מדוייקת של ריכוז התרופות באמצעות HRMS. שאריות תרופות נמצאו בכל 280 דוגמאות המים אשר נאספו לאורך המחקר בריכוזי שיא מצטברים של 18 ו 14 מיקרוגרם לליטר באירועי זרימה שיטפוניים וזרימת בסיס בהתאמה. הרעילות המצרפית לדגים, סרטנים, ואצות היתה 1960%, 520% ו-450% מעל סף הרעילות, בהתאמה, ומצביעה על פוטנציאל רעילות גבוה למערכת האקולוגית. משכך הכאבים Ibuprofen, מונע הפרכוסים Carbamazepine, והחומר הממריץ Caffeine זוהו כחומרים המרכזיים המהווים סכנה בריאותית לקבוצות הטקסונומיות השונות באסטואר נחל אלכסנדר. 

ממצאי העבודה מראים את החשיפה הנרחבת של סביבת המיקרו-אסטואר לתרופות, וככל הנראה מזהמים נוספים, ומדגישים את פוטנציאל הרעילות הגבוה המעיק על סביבות אקולוגיות חשובות אילו.

רעילות כרונית מצרפית של 16 תרופות לדגים, סרטנים ואצות במהלך אירועי זרימה שיטפוניים וזרימת בסיס בנחל אלכסנדר.

 

את תוצאות המחקר המלא ניתן למצוא ב-

 

Topaz, T., Boxall, A., Suari, Y., Egozi, R., Sade, T., Chefetz, B., 2020. Ecological Risk Dynamics of Pharmaceuticals in Micro-Estuary Environments. Environ. Sci. Technol. acs.est.0c02434. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c02434

 

created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520