24.09.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

אודות

אודות
אודות המחקר
אסטואר אלכסנדר בתקשורת
סרטון מערוץ 10 המציג את המחקר
נקודות דיגום שפך נחל אלכסנדר
נקודות דיגום שפך נחל תנינים
תובנות ומחקרים נלווים
מחולל גרפים
נתונים
המחקר בתקשורת
חדשות הפרויקט
צור קשר

אסטואר אלכסנדר בתקשורת

מאחר ומטרתנו היא להביא לידי שינוי חיובי במצב הנחל אנחנו מפיצים את תוצאות המחקר ככל הניתן בתקשורת, חולקים את התוצאות עם אנשי מדע אחרים ומביאים בפני מקבלי החלטות את התובנות העולות מהמחקר.

המחקר הוצג ביוני 2016 בועידה השנתית למדע ולסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.

לקראת הועידה המחקר התפרסם בסוכנות הידיעות זווית,   ובעקבות כך גם במאקו.

      

created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520