24.09.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

תובנות ומחקרים נלווים

אודות
תובנות ומחקרים נלווים
האסטוארים של נחלי החוף בישראל
עקות חמצן מתמשכות באסטואר של נחל אלכסנדר
פריצות של שרטון החול בשפך אסטואר אלכסנדר והשפעתם על ריכוזי החמצן
ההשפעה הסביבתית של שאריות תרופות על אסטואר נחל אלכסנדר
ההשפעה הסביבתית של חומרי הדברה על אסטואר נחל אלכסנדר
ניסוי פתיחת השרטון בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית
תובנות וממצאים
מחולל גרפים
נתונים
המחקר בתקשורת
חדשות הפרויקט
צור קשר

תובנות וממצאים

בדף זה מוצגות תוצאות ותובנות מחקר האסטואר וכן פירוט מחקרים פרטניים

תוצאות ותובנות:

בגרף להלן אנו רואים את אחוז החמצן בפני השטח (אדום) ובקרקעית האסטואר (כחול) ליד גשר מכמורת. ניתן לראות תקופות ארוכות, של שבועות, בהם החמצן יורד מתחת ל-30% וגורם לעקת חמצן, ואף מתחת ל-10% וגורם לעקת חמצן חמורה. נמדדו גם ימים של חוסר חמצן מוחלט.

בגרפים התחתונים רואים את ההבדל בין הפסקת הזרמות להזרמות קולחים ברמת תקן ענבר לנחלים. ניתן לראות שהזרמת קולחים גורמת לעקת חמצן וזאת עקב העומס הגדול של חומרי הדשן במים.

עקות חמצן באסטואר

מחקרי האסטואר:

3/8/2015 - ניסוי בפתיחת שרטון החול בשפך האסטואר ככלי להעלאת ריכוזי החמצן בקרקעית האסטואר 

האתר בהרצה נשמח להערות, תיקונים, והצעות

הנתונים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה.
כל שימוש מסחרי בנתונים אסור ללא קבלת רשות מראש ובכתב.
מדענים המבקשים להשתמש בנתונים בפרסומיהם, מתבקשים לצור קשר עם ד"ר סוארי לקבלת הנחיות לציטוט נאות.
אנו מודים למרכז האקדמי רופין ולנדיבותה של קרן פרטית על התמיכה במחקר ובהנגשת הנתונים לצבור.

created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520