26.10.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  

חיישנים

הנתונים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה.
כל שימוש מסחרי בנתונים אסור ללא קבלת רשות מראש ובכתב.
מדענים המבקשים להשתמש בנתונים בפרסומיהם, מתבקשים לצור קשר עם ד"ר סוארי לקבלת הנחיות לציטוט נאות.
אנו מודים למרכז האקדמי רופין ולנדיבותה של קרן פרטית על התמיכה במחקר ובהנגשת הנתונים לצבור.
  • דיגום תחנה רציפה בנחל תנינים נערך על פני 2015.
  • דיגום רציף בנחל אלכסנדר החל מ-2014 ועד היום. הנתונים הרציפים מועלים לבסיס הנתונים פעם בחודש.
  • אם נתקלתם בבעיה בנתונים או במחולל הנתונים אנא פנו ליאיר סוארי על פי הכתובת בראש הדף.
   עד תאריך:    מתאריך:
במידה ולא מופיע גרף, אין נתונים לתאריך המבוקש.
אור חמצן טמפרטורה מליחות מפלס מים
נחל תחנה עומק פני שטח עומק פני שטח עומק פני שטח עומק פני שטח מפלס מים
אלכסנדר
חיישנים פעילים
מעברות (A1)
גשר הצבים (A3)
גשר מכמורת (A4)
אלכסנדר
חיישנים
לא פעילים
מעברות (A1)
גשר מכמורת (A4)
תנינים
2015
שפך נחל תנינים (T2)
created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520