26.10.2021
english
  אודות תובנות ומחקרים נלווים מחולל גרפים נתונים המחקר בתקשורת חדשות הפרויקט צור קשר  
מפה של נקודות הדיגום
ברוכים הבאים לאתר המצפה הימי והאסטואריני של רופין.

אתר זה מתאר ומתעד את המחקר המתמשך באסטואר נחל אלכסנדר והשפעתו על הים.

האזור בו מי הים פוגשים את מי הנחל והמערכת האקולוגית היחודית המתפתחת בו נקראים אסטואר (estuary). התחנה הימית של בית הספר למדעי הים ברופין מנטרת באופן רציף (החל מינואר 2014) את האסטואר של נחל אלכסנדר (ממעברות עד לשפך הנחל לים) ואת הסביבה הימית וההחופית הסמוכה אליו.

מטרת המחקר לעזור לקובעי המדיניות לנהל את האסטואר והנחל בצורה מיטבית על ידי הבנת המאפיינים האקולוגיים, הביולוגיים, הגיאוכימיים והפיסיקליים של האסטואר, הבנת השפעת האסטואר על הים והאינטראקציות בתוך ובין מערכות אקולוגיות מורכבות אלה.

הנתונים הנאספים עומדים לרשות הציבור למטרות חינוך, מחקר, ושמירה על הטבע והסביבה, והם זמינים להורדה ולניתוח בחינם באתר זה.

« לדף אודות
חמצן עומק מכמורת
ריכוזי החמצן סמוך לקרקעית נחל אלכסנדר בגשר מכמורת ב-מיליגרם לליטר (מג"ל).
בציר ה-X מופיעים זמני המדידה. ריכוז הרוויה (100%) של החמצן נע בין 11.3 מג"ל בחורף (עשר מעלות צלזיוס) ל-7.6 מג"ל בקיץ (30 מעלות צלזיוס).
ערכי חמצן הנמוכים מ-1 מג"ל (פחות מ 10% מרוויה) משמעותם חוסר חיים בקרקעית.
מליחות עומק מכמורת
מליחות המים סמוך לקרקעית נחל אלכסנדר בגשר מכמורת ביחידות מליחות סטנדרטיות PSU. בציר ה-X מופיעים זמני המדידה. יחידת PSU מתורגמת בקרוב לגרם מלח לליטר מים. מליחות מי הים באזורינו נעה בד"כ בין 39 ל-40 יחידות מליחות.
מי נחל מתוקים יהיו מתחת ל 3 יחידות מליחות.
created by CYBERSERVE
2021 © כל הזכויות שמורות לבית-הספר למדעי הים, המרכז האקדמי רופין
טלפון ליצירת קשר: יאיר סוארי 052-8524520